GHvernuft.nl Ideemeter

Hoe weten we of een idee de moeite waard is? Is het een bevlieging? Of is het een gat in de markt?

In het collectief bewustzijn is de informatie over de slaagkansen grotendeels wel bekend, zij het vaak impliciet en verspreid.
Uit onderzoek blijkt dat slechts een beperkt aantal factoren de slaagkansen van een project bepaalt. Daar maken we hier gebruik van.

Inloggen

je e-mailadres (of nickname)
je wachtwoord

of (om te registreren):

je account
nogmaals
je wachtwoord
resultaten